Table 4.

Differentially expressed genes between OSCC and dysplasia plus normal controls that overlap with the 131 genes

Up-regulation in OSCC
Down-regulation in OSCC
Probe setGeneZ scoreProbe setGeneZ score
202267_atLAMC217.6205200_atTNA−14.7
207517_atLAMC217.5231118_atFLJ25124−14.0
1568765_atSERPINE114.9206093_x_atTNXB−13.1
1555420_a_atKLF713.8227782_atZBTB7C−11.3
222693_atFAD10413.61552283_s_atZDHHC11−11.2
207850_atCXCL312.8213421_x_atPRSS3−10.8
210001_s_atSOCS111.9238715_atARHGAP27−10.6
229225_atNRP211.8208609_s_atTNXB−10.4
227697_atSOCS311.6242009_at−10.3
209949_atNCF211.5226303_atPGM5−9.9
204103_atCCL411.5207206_s_atALOX12−9.7
218404_atSNX1011.4230104_s_atTPPP−9.6
203695_s_atDFNA511.4220037_s_atXLKD1−8.6
212354_atSULF111.2243718_at−8.6
229860_x_atLOC411510.9227419_x_atPLAC9−8.5
209774_x_atCXCL210.8201497_x_atMYH11−8.0
241872_atSGIP110.7204532_x_atUGT1A10−7.8
203968_s_atCDC610.6206094_x_atUGT1A1,1A4,1A6−7.6
225520_atFTHFSDC110.1207126_x_atUGT1A10−7.5
229947_atPI159.3212224_atALDH1A1−6.4
204747_atIFIT38.9
39402_atIL1B8.9
235276_atEPSTI18.8
203915_atCXCL98.7
204779_s_atHOXB78.6
219211_atUSP188.5
238581_atGBP57.6
219300_s_atCNTNAP25.0
204051_s_atSFRP44.2