Table 1.

One hundred and thirty-one differentially expressed genes between OSCC and controls in the training set

Up-regulation in OSCC
Down-regulation in OSCC
Probe setGeneZ scoreProbe setGeneZ scoreProbe setGeneZ score
202311_s_atCOL1A122.3212365_atMYO1B12.01553212_atKRT78−18.6
202404_s_atCOL1A220.6212012_atPXDN11.9220149_atFLJ22671−18.1
202310_s_atCOL1A120.3229860_x_atLOC40111511.8241233_x_atC21orf81−16.4
211980_atCOL4A119.5219211_atUSP1811.81569608_x_atLOC643187−15.2
202267_atLAMC218.8219863_atHERC511.8220962_s_atPADI1−14.5
204415_atIFI618.6204619_s_atCSPG211.7210868_s_atELOVL6−14.0
225681_atCTHRC118.0203968_s_atCDC611.5205319_atPSCA−13.7
212488_atCOL5A117.0208156_x_atEPPK111.5204754_atHLF−13.7
211924_s_atPLAUR16.8210797_s_atOASL11.4218779_x_atEPS8L1−13.5
203256_atCDH316.31568765_atSERPINE111.4221665_s_atEPS8L1−13.2
221729_atCOL5A216.2204972_atOAS211.2220016_atAHNAK−12.8
213869_x_atTHY115.8223541_atHAS311.2218885_s_atGALNT12−12.7
217312_s_atCOL7A115.7218888_s_atNETO211.1231118_atANKRD35−12.7
1555778_a_atPOSTN15.6209949_atNCF211.1225548_atSHROOM3−12.1
212489_atCOL5A115.3204779_s_atHOXB711.0206094_x_atUGT1A6−11.9
221730_atCOL5A215.241037_atTEAD411.0206093_x_atTNXB−11.9
212354_atSULF115.1209800_atKRT1610.9218935_atEHD3−11.9
207517_atLAMC215.0217519_atMACF110.8207126_x_atUGT1A4−11.8
212344_atSULF115.0202238_s_atNNMT10.7230740_at−11.7
204715_atPANX114.7221898_atPDPN10.7204532_x_atUGT1A4−11.6
208851_s_atTHY114.2201108_s_atTHBS110.7242417_atLOC283278−11.5
222693_atFNDC3B13.9209969_s_atSTAT110.4213421_x_atPRSS3−10.6
204647_atHOMER313.9203921_atCHST210.2205200_atCLEC3B−10.5
213668_s_atSOX413.7204103_atCCL410.21552283_s_atZDHHC11−10.4
205574_x_atBMP113.3241872_atSGIP110.1220037_s_atXLKD1−10.1
1555420_a_atKLF713.3207850_atCXCL310.01553861_atTCP11L2−10.0
217430_x_atCOL1A113.3204747_atIFIT39.7204378_atBCAS1−9.7
210809_s_atPOSTN13.2219725_atTREM29.6242009_at−9.7
205157_s_atKRT1712.9203915_atCXCL99.6207206_s_atALOX12−9.6
203695_s_atDFNA512.9204879_atPDPN9.6205730_s_atABLIM3−9.4
203325_s_atCOL5A112.91554008_atOSMR9.3238715_atARHGAP27−9.1
209900_s_atSLC16A112.8204051_s_atSFRP49.2205428_s_atCALB2−8.6
203085_s_atTGFB112.7227697_atSOCS39.11565661_x_atFUT6−8.4
229225_atNRP212.7210001_s_atSOCS19.0208609_s_atTNXA /TNXB−8.3
225288_at12.5235276_at8.5227782_atZBTB7C−8.3
202235_atSLC16A112.5222344_atC5orf138.4226303_atPGM5−8.1
204114_atNID212.5225520_atMTHFD1L8.4240000_at−8.0
229554_at12.4218404_atSNX108.3201497_x_atMYH11−7.8
214453_s_atIFI4412.4229055_atGPR688.1227419_x_atPLAC9−7.3
212472_atMICAL212.3209774_x_atCXCL28.0230104_s_atTPPP−7.2
205483_s_atISG1512.239402_atIL1B7.2212224_atALDH1A1−7.1
226997_at12.2219300_s_atCNTNAP26.9243718_at−6.7
212473_s_atMICAL212.0229947_atPI156.7209975_atCYP2E1−6.5
225292_atCOL27A112.0238581_atGBP56.3